Prezentarea proiectului


Județul Satu Mare este beneficiarul unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului „Trasee sătmărene” selectat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul major de intervenție 5.3.

Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiectul „Trasee sătmărene” are ca obiectiv promovarea potențialului turistic existent la nivelul județului Satu Mare, în scopul creșterii vizibilității acestuia în plan regional, național și internațional și dezvoltării economice a factorilor implicați în domeniul turismului la nivelul județului.

Acest lucru se concretizează prin conceperea a trei trasee turistice în județul Satu Mare și promovarea lor prin instrumente specifice de marketing. Traseele turistice au fost concepute astfel încât să valorifice și să promoveze potențialul turistic al județului Satu Mare, patrimoniul cultural – monumente de arhitectură, castele, cetăți, resursele naturale de ape termale și minerale, precum și tradițiile locale.

Harta
Proiect finantat
Galerie Foto