Trasee tematice


Județul Satu Mare este beneficiarul unei finanţări nerambursabile pentru implementarea proiectului „Trasee Sătmărene" selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiectul „Trasee Sătmărene" are ca obiectiv promovarea potenţialului turistic existent la nivelul judeţului Satu Mare, în scopul creşterii vizibilităţii acestuia în plan regional, naţional şi internaţional şi dezvoltării economice a factorilor implicaţi în domeniul turismului la nivelul judeţului. Acest lucru se va concretiza prin conceperea a trei trasee turistice în judeţul Satu Mare şi promovarea lor prin instrumente specifice de marketing.

Traseele turistice au fost concepute astfel încât să valorifice şi să promoveze potenţialul turistic al judeţului Satu Mare, şi anume patrimoniul cultural - monumente de arhitectură, castele, cetăţi, resursele naturale de ape termale şi minerale, precum şi tradiţiile locale, astfel:

1. Peregrinare pe urmele timpurilor trecute Acest circuit face referire la turismul cultural şi religios si va cuprinde următoarele localităţi: Satu Mare, Carei, Căpleni, Medieşul Aurit, Livada, Ardud, Hodod, Soconzel, Corund, Săuca, Ady Endre, Măriuş, Scărişoara Nouă, Petreşti, Moftinu Mic, Bobald,Tăşnad, Pir, Viile Satu Mare, Apa, Negreşti-Oaş, Bixad - prin care dorim să evidențiem acele mărturii ale valorilor culturale și istorice dintre care unele constituie valori naționale, internaționale sau chiar fac parte din patrimoniul mondial al umanității, castelele și cetăţile, atracții arhitecturale proeminente, dovezi vii ale istoriei bisericile de lemn și mănăstirile.

2. Tradiţii şi obiceiuri sătmărene Acest circuit integrează obiective ale turismului rural și ecoturismul și va include următoarele localităţi: Negreşti-Oaş, Huta Certeze, Racşa, Prilog, Vama, Petreşti, Homorodu de Sus (Oţeloaia), Bogdand, Călineşti-Oaş, Turulung, Oraşu Nou şi Andrid - localităţi care şi-au păstrat moştenirea culturală: un fond etnografic original, arhitectură tradiţională, meşteşuguri populare, manifestări tradiţionale, precum şi alte obiective turistice din cadrul Rezervaţiei Naturale a râului Tur. Segmentele turistice conexe atinse de acest circuit sunt arta populară tradițională, mâncărurile tradiționale locale, obiceiurile și festivalurile locului.

3. Satu Mare- izvor de sănătate Acest circuit are la bază turismul balnear și de sănătate. Localităţile cuprinse în cadrul acestui circuit sunt următoarele: Carei, Tăşnad, Beltiug, Acâş, Mihăieni, Valea Măriei, Vama (Băile Puturoasa), Bixad, bogate în resurse naturale de ape termale şi minerale.

 

Harta
Proiect finantat
Galerie Foto