Rezultatele proiectului ”Trasee sătmărene”


-  Constituirea unei baze de date cu informaţii turistice, în principal cu informaţii referitoare la obiectivele turistice cuprinse în cele trei trasee turistice;

-  Conceperea produsului turistic "Trasee sătmărene";

-  Editarea unui Ghid turistic al judeţului Satu Mare în 10.000 de exemplare;

-  Realizarea a 1.000 materiale promoţionale (pixuri şi mape);

-  Editarea a 15.000 de broşuri concepute pentru promovarea traseelor turistice (câte 5.000 pentru fiecare traseu tematic, în limba română şi în alte limbi: engleză, franceză, germană, maghiară, ucraineană, slovacă);

-  Editarea a 15.000 de flyere și distribuirea în rândul grupurilor ţintă vizate de produsul turistic creat;

-  Editarea a 10.000 de hărţi cu traseele turistice tematice;

-  Editarea a 3.000 de calendare cu imagini selectate din rândul locaţiilor incluse în traseele tematice;

-  Realizarea a 500 de DVD-uri de promovare a produsului touristic;

-  Crearea unui stand expoziţional în holul Consiliului Judeţean Satu Mare;

-  Executarea a 8 roll-up-uri pentru postarea acestora la standul expoziţional şi în diverse locaţii din localităţile incluse în traseele tematice (în incinta muzeelor sau a primăriilor);

-  Realizarea unui număr de 60 de panouri indicatoare;

-  Crearea unui portal de informatii de turism - www.viziteaza-satumare.com;

-  Realizarea și amplasarea unui număr de 60 de panouri de promovare;

-  Promovarea produsului turistic „Trasee sătmărene" prin intermediul unui eveniment de promovare, constănd în organizarea unei conferinţe de prezentare a produsului turistic urmată de o conferinţă de presă și organizarea primelor circuite turistice;

-  Promovarea produsului turistic prin intermediul televiziunii, constând în realizarea unui spot publicitar şi difuzarea acestuia prin intermediul televiziunii locale şi naţionale și a unei emisiuni de promovare şi difuzarea acesteia prin intermediul posturilor de televiziune care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice;

-  comunicate de presă de începere a proiectului, de lansare a produsului turistic şi de finalizare a proiectului;

-  materiale de presă pe parcursul implementării proiectului.

Rezultatele indirecte, pe termen mediu şi lung, sunt reprezentate de efectul pe care proiectul îl va avea asupra dezvoltării sectorului turistic şi a dezvoltării economico-sociale a judeţului şi a regiunii.

 

Se preconizează următoarele rezultate indirecte:

Creşterea numărului de turişti care viziteazã judeţul Satu Mare

Crearea produsului turistic "Trasee sătmărene", promovarea acestuia către grupurile ţintă identificate prin intermediul televiziunii, a internetului, prin distribuirea materialelor publicitare cu ocazia participării la diferite evenimente turistice interne sau externe, vor contribui la creşterea vizibilităţii judeţului în plan local, regional, naţional, precum şi în Ungaria şi Ucraina.

Astfel, se preconizează o creştere a numărului de turişti care vizitează judeţul Satu Mare cu peste 15 %, după o perioadă de minimum 3 ani, perioadă necesară pentru ca informaţiile privind existenţa produsului turistic să ajungă la un segment suficient de mare al publicului ţintă, pentru ca operatorii de turism să cuprindă în programele lor aceste trasee, pentru ca agenţii economici să aibă iniţiative de dezvoltare a afacerilor lor sau de înfiinţare a noi afaceri ca urmare a oportunităţilor de valorificare a potenţialului turistic al judeţului.

 

Creşterea numãrului înnoptărilor în unităţile de cazare petrecute de turiştii sosiţi în judeţul Satu Mare

În prezent, din cauza lipsei unei oferte turistice atractive, a unor trasee turistice nedefinite, a unor ghiduri şi materiale informative care să ofere turiştilor o imagine asupra potenţialului şi specificului zonei, tradiţiilor şi a serviciilor de care pot beneficia, numărul mediu de nopţi petrecute de turiştii care se cazează în unităţile de primire turistică sau persoanele aflate în tranzit în judeţul Satu Mare este de 2,71.

Având la dispoziţie (din materialele publicitare rezultate în urma implementării proiectului), informaţii în ceea ce priveşte posibilităţile de petrecere a sejurului în judeţul Satu Mare, de efectuare a unor trasee tematice, turiştii vor putea opta pentru prelungirea sejurului lor pentru vizitarea monumentelor, participarea la evenimentele organizate în perioada respectivă, pentru a lua parte la tradiţiile şi obiceiurile zonei. În acest fel, este de aşteptat o creştere a numărului mediu de înnoptări în judeţul Satu Mare, cu peste 10%, după o perioadă de minimum 3 ani.

Crearea de noi locuri de muncă

Creşterea numărului turiştilor în judeţ, ca urmare a unei promovări mai intense a atracţiilor turistice, poate genera dezvoltarea sectorului turistic, prin creşterea capacităţilor de cazare, înfiinţarea sau dezvoltarea unităţilor de alimentaţie turistică, diversificarea ofertei  turistice a zonelor cu potenţial turistic. De exemplu, în turismul balnear se pot dezvolta servicii de fitness, wellness, se pot înfiinţa noi unităţi de cazare, în zonele rurale incluse în traseele tematice pot apărea iniţiative în domeniul agroturismului. Toate acestea se vor concretiza în noi locuri de muncă permanente.

De asemenea, creşterea numărului de vizitatori ai muzeelor şi monumentelor poate duce la angajarea de personal suplimentar în acele muzee care în prezent funcţionează cu minimum de personal, din lipsa circulaţiei turistice, la crearea de locuri de muncă în meseria de ghid turistic.

 

- Dezvoltarea economico-socială a judeţului

Promovarea corespunzătoare a potenţialului turistic va avea ca efect creşterea interesului vizitatorilor privind atracţiile locale şi evenimentele organizate în judeţ, îi determină la prelungirea sejurului, ceea ce influenţează în mod direct îmbunătăţirea vieţii sociale a localnicilor, respectiv are efecte directe asupra întregii regiuni, asupra dezvoltării economice a acesteia.

Turismul creează oportunităţi de creştere economică, prin favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori.

Acest efect pozitiv al turismului este de aşteptat şi pentru judeţul Satu Mare, printr-o corelare a acţiunilor de valorificare a potenţialului turistic, modernizare a infrastructurii de acces la obiectivele turistice, de sprijinire a investiţiilor private şi de promovare turistică.

Chiar dacă la nivelul judeţului există anumite obiective turistice mai cunoscute, prin crearea unor trasee tematice implicit vor fi atrase în circuitul turistic şi alte obiective din zonă, ceea ce va însemna o creştere a veniturilor întregii zone.

 

Harta
Proiect finantat
Galerie Foto