Obiectivul proiectului “Trasee Sătmărene”


Obiectivul general al proiectului "Trasee Sătmărene" este promovarea potenţialului turistic existent la nivelul judeţului Satu Mare, în scopul creşterii vizibilităţii acestuia în plan regional, naţional şi internaţional şi dezvoltării economice a factorilor implicaţi în domeniul turismului la nivelul judeţului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 

- Conceperea a trei trasee turistice în judeţul Satu Mare şi promovarea lor prin instrumente de marketing în rândul grupurilor ţintă identificate;

- Creşterea atractivităţii judeţului Satu Mare pentru turism şi afaceri;

- Creşterea utilizării internetului în serviciile de promovare turistică.

Acţiunile propuse în acest proiect, şi anume realizarea unei emisiuni de prezentare a produsului turistic şi a unor spoturi publicitare, difuzarea acestora la nivel naţional, crearea unui portal de informaţii turistice, realizarea unor materiale publicitare de calitate, publicate în limbile română, maghiară, germană, engleză, franceză, ucraineană și slovacă au ca scop promovarea produsului turistic la nivel naţional, dar şi internaţional.

 

Harta
Proiect finantat
Galerie Foto