Sajtóanyagok


Szatmári útvonalak sajtóanyagok

 

LANSAREA PRODUSULUI TURISTIC „TRASEE SĂTMĂRENE"

Consiliul Judeţean Satu Mare este beneficiarul unei finanţări nerambursabile pentru implementarea proiectului „Trasee Sătmărene" selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiectul „Trasee Sătmărene" are ca obiectiv promovarea potenţialului turistic existent la nivelul judeţului Satu Mare, în scopul creşterii vizibilităţii acestuia în plan regional, naţional şi internaţional şi dezvoltării economice a factorilor implicaţi în domeniul turismului la nivelul judeţului.

Acest lucru s-a concretizat prin conceperea a trei trasee turistice în judeţul Satu Mare şi promovarea lor prin instrumente specifice de marketing.

Traseele turistice au fost concepute astfel încât să valorifice şi să promoveze potenţialul turistic al judeţului Satu Mare, şi anume patrimoniul cultural - monumente de arhitectură, castele, cetăţi, resursele naturale de ape termale şi minerale, precum şi tradiţiile locale, astfel:

1. Peregrinare pe urmele timpurilor trecute

Acest circuit cuprinde următoarele localităţi: Satu Mare, Carei, Căpleni, Medieşu Aurit, Livada, Ardud, Hodod, Corund, Săuca, Ady Endre, Măriuş, Scărişoara Nouă, Petreşti, Moftinu Mic, Bobald,Tăşnad, Pir, Viile Satu Mare, Apa, Negreşti-Oaş, Bixad - deţinătoare ale unor monumente de arhitectură, castele, cetăţi mănăstiri, biserici de lemn.

2. Tradiţii şi obiceiuri sătmărene

Circuitul include următoarele localităţi: Negreşti-Oaş, Huta Certeze, Racşa, Prilog, Vama, Petreşti, Homorodu de Sus (Oţeloaia), Bogdand, Călineşti-Oaş, Turulung, Oraşu Nou şi Andrid - localităţi care şi-au păstrat moştenirea culturală: un fond etnografic original, arhitectură tradiţională, meşteşuguri populare, manifestări tradiţionale, precum şi alte obiective turistice din cadrul Rezervaţiei Naturale a râului Tur.

3. Satu Mare- izvor de sănătate

Localităţile cuprinse în cadrul acestui circuit sunt următoarele: Carei, Tăşnad, Beltiug, Acâş, Mihăieni, Valea Măriei, Vama (Băile Puturoasa), Bixad, bogate în resurse naturale de ape termale şi minerale.

Materiale promoţionale

- Ghid Turistic al Judeţului Satu Mare complet

- Broşuri, câte un tip de broşură pentru fiecare traseu tematic

- Harta judeţului cu traseele tematice trasate şi obiectivele turistice semnalizate

- Panouri indicatoare, poziţionate în locuri de maximă vizibilitate, în vederea semnalizării obiectivelor turistice incluse în traseele tematice

- Pixuri şi mape de prezentare

- DVD-uri cu prezentarea traseelor tematice

- Calendare

Promovarea produsului

- Stand expoziţional

- O emisiune de promovare

- Un spot publicitar difuzat prin intermediul televiziunii locale şi naţionale

- www.viziteaza-satumare.com

Valoarea totală a proiectului este de 1.029.200 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă, din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 795.760 lei iar contribuţia proprie este de 34.240 lei.

Durata implementării proiectului este de 22 luni.

Persoană de contact: Manager de proiect: Buda Bianca Melania, Direcţia Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Satu Mare, tel: 0261-711004, fax.0261-10395, e-mail: bianca_buda@cjsm.ro

 

 


 

 

LANSAREA PROIECTULUI „TRASEE SĂTMĂRENE"

Consiliul Judeţean Satu Mare este beneficiarul unei finanţări nerambursabile pentru implementarea proiectului „Trasee Sătmărene" selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiectul „Trasee Sătmărene" are ca obiectiv promovarea potenţialului turistic existent la nivelul judeţului Satu Mare, în scopul creşterii vizibilităţii acestuia în plan regional, naţional şi internaţional şi dezvoltării economice a factorilor implicaţi în domeniul turismului la nivelul judeţului. Acest lucru se va concretiza prin conceperea a trei trasee turistice în judeţul Satu Mare şi promovarea lor prin instrumente specifice de marketing.

Traseele turistice au fost concepute astfel încât să valorifice şi să promoveze potenţialul turistic al judeţului Satu Mare, şi anume patrimoniul cultural - monumente de arhitectură, castele, cetăţi, resursele naturale de ape termale şi minerale, precum şi tradiţiile locale, astfel:

1. Peregrinare pe urmele timpurilor trecute

Acest circuit va cuprinde următoarele localităţi: Satu-Mare, Carei, Căpleni, Medieşul Aurit, Livada, Ardud, Hodod, Soconzel, Corund, Săuca, Ady Endre, Măriuş, Scărişoara Nouă, Petreşti, Moftinu Mic, Bobald,Tăşnad, Pir, Viile Satu Mare, Apa, Negreşti-Oaş, Bixad - deţinătoare ale unor monumente de arhitectură, castele, cetăţi mănăstiri, biserici de lemn.

2. Tradiţii şi obiceiuri sătmărene

Acest circuit va include următoarele localităţi: Negreşti-Oaş, Huta Certeze, Racşa, Prilog, Vama, Petreşti, Homorodu de Sus (Oţeloaia), Bogdand, Călineşti-Oaş, Turulung, Oraşu Nou şi Andrid - localităţi care şi-au păstrat moştenirea culturală: un fond etnografic original, arhitectură tradiţională, meşteşuguri populare, manifestări tradiţionale, precum şi alte obiective turistice din cadrul Rezervaţiei Naturale a râului Tur.

3. Satu Mare- izvor de sănătate

Localităţile cuprinse în cadrul acestui circuit sunt următoarele: Carei, Tăşnad, Beltiug, Acâş, Mihăieni, Valea Măriei, Vama (Băile Puturoasa), Bixad, bogate în resurse naturale de ape termale şi minerale.

Valoarea totală a proiectului este de 987.700 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă, din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 795.760 lei iar contribuţia proprie este de 34.240 lei.

Durata implementării proiectului este de 22 luni.

Persoană de contact: Manager de proiect: Buda Bianca Melania, Direcţia Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Satu Mare, tel: 0261-711004, fax.0261-10395, e-mail: bianca_buda@cjsm.ro

 

 


 

 

Prezentarea proiectului "Trasee Satmarene" in format PDF. Descarcare

Térkép
A projektet finanszírozta
Fotógaléria